• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

   

  Az életkoruktól függetlenül a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők is teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultak. Az ő esetükben azonban a jogosultsági időbe csak a szolgálati idő egy része vehető figyelembe. Az alábbiak a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulására egyes fontos feltételeit ismertetik.

   

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) szerint: Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki

  a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és

  b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem áll a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban.

  [Tny. 18. § (2a) bek.]


  Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

  [Tny. 18. § (2b) bek.]


  Az ONYF tájékoztatása szerint a következő jogviszonyokat lehet jogosultsági időként figyelembe venni:

  A Tny. 18. § (2b) bekezdése alkalmazásánál keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyként kell figyelembe venni 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontjában, valamint (2)-(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban töltött időt.


  A Tbj. 5. §-ában szereplő jogviszonyok (biztosított):

  a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban álló személy,

  a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,

  a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%- át, illetőleg ennek naptári napokra számított harmincad részét.


  A Tbj. 5. §-ában felsorolt jogviszonyokon kívül jogosultsági időnek minősül egyebek között

  a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem,

  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, vagyis az ezen időszakban végzett alkalmi munkavállalói napok,

  a gyermekgondozási segély folyósítása alatti – a vonatkozó jogszabályban engedélyezett – munkavégzés időtartama (figyelemmel arra, hogy ilyen esetben a gyermekgondozási segély munkavégzéssel azonos időtartamra eső folyósítási idejét „gyermekneveléssel töltött időként” a szolgálati idő kétszeres számításának tilalma miatt nem lehet beszámítani),

  a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is,

  a Tny. 39. §-ának hatálya alá tartozó időtartam az arányos szolgálati idő beszámításának alkalmazása nélkül.

  (A Tny. 39. §-a az arányosan elismerhető biztosítási időről rendelkezik, amennyiben a biztosított – kivéve a teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat – nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme kevesebb a minimálbérnél.)


  Az ONYF ismerteti az is,

  hogy milyen időtartam vehető jogosultsági időként figyelembe a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatának idejéből, valamint

  hogy mely – az általános szabályok szerint szolgálati időként elismerhető – időtartamok nem minősülnek jogosultsági időnek.


  Ezek:


  a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama,

  az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő,

  a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama,

  az 1998. január 1-jét megelőzően – nem gyermekgondozás, vagy -ápolás miatt igénybevett – fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja.


  [Forrás: Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a nők kedvezményes öregségi nyugdíjáról]


  A 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet szerint


  1997. december 31-ét követően jogosultsági időnek minősül: a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontjában, valamint (2)-(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban – ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást és a Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási időt is.*

  [A Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 12. § (1) bek. a) pontja]

  1998. január 1-jét megelőzően jogosultsági időnek minősül az a) pont szerinti jogviszonyban, továbbá – egyebek között – kisszövetkezet tagjaként, vagy ipari szövetkezet tagjaként szerzett szolgálati idő is.

  [A Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 12. § (1) bek. b) pontja]

  * A Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) szerint: "Ha a biztosított az 5. § (1) bekezdés a) pontja (munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony) szerinti jogviszonya alapján végkielégítésben részesült, a biztosítási ideje annyiszor 30 nappal hosszabbodik meg, ahány havi átlagkeresetének (illetményének) a végkielégítés megfelel.


  [L]   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей