• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.


  Változások a kkv-törvényben

   

   

  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (kkv-tv.) 19. §-ának 5. pontját az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLVI. törvény módosította, amely a Magyar Közlöny 218/2013.(XII.23.) számában jelent meg. A módosítás szerint a törvény alkalmazásában vállalkozásnak minősülnek az előzőleg meghatározott szervezeteken (egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, stb.) kívül a 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. mellékletében meghatározott kkv kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek is. A módosított rendelkezés 2014. január 7-én lépett hatályba.


  A Kkv-tv. 12/A. §-a az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló – a Magyar Közlöny 187/2013.november 14-i számában megjelent – 2013. évi CLXXXIII. törvény alapján változott.


  A módosított 12/A § szerint a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve – bírság kiszabása helyett figyel-meztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. E rendelkezés szerint, ha a jogszabály, vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével, vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával végzésben kötelezi annak megszüntetésére.


  Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, ha


  – a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet,

  – a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával környezetkárosodás következett be,

  – a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor, vagy

  – a jogsértésre a személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó személlyel szemben került sor.


  A rendelkezés 2014. január 14-én lépett hatályba.


  [L]   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей