Hagyományt ápoló rumi mesteremberek

 

 

 

Száz éve alakult meg a Rumi Iparoskör. Ebből az alkalomból felújíttatták és a nagyközönség előtt is bemutatták zászlójukat. Az 1900-as évek elején országszerte alakultak a különböző egyesületek, önképzőkörök. 1912-ben az 1300 lakosú Rum községben is iparoskört hoztak létre az itt tevékenykedő mesteremberek.
Akkoriban virágzó élet volt a településen, volt vasútjuk, évente négyszer tartottak állatvásárt.


A falu lakosságát szinte minden árucikkel és szolgáltatással a helyi iparosok látták el: asztalosból nyolc, kőművesből pedig öt működött az alakulás évében, de volt itt mérlegkészítő, voltak kovácsok, szabók, cipészek, lakatosok, működött szesz- és téglagyár. Az iparosok a lakosság köztiszteletben álló középrétegét alkották, a szaktudásnak rangja volt. Az iparosok jó családi háttérrel rendelkező, jól képzett, többnyire hívő emberek voltak. Feladatuknak tekintették, hogy legjobb tudásuk szerint kiszolgálják a megrendelők  igényeit.


– Egymás megbecsülését jelzi az a történet, mely szerint Foki Gyula szabómester a háza építésekor minden ajtót, ablakot más-más helyi asztalosnál rendelt meg, hogy mindegyiknek adjon munkát – idézi a múltat Komondi József nyugalmazott asztalos kisiparos.


A megalakuló iparoskör elnöke hosszú ideig Gyöngyösi Vince szobafestő és mázoló volt. A kör programjait nem a szakmaiság, hanem a kikapcsolódás, a közösségi élet, az önképzés jellemezte. Volt dalárdájuk, színjátszó körük. Békés időkben a kör tagjai díszes zászló alatt vonultak fel az úrnapi körmenetben. Ezt a zászlót nézhetik meg az érdeklődők a kultúra házában. A jelkép történetét Szemes János kőműves idézi fel:
– A kör zászlója jelentős közadakozással készült el. A rúdján közel kétszáz réz lemezke látható az adakozók nevével. E nevek között szerepel a Széchenyi grófi család öt tagja, a körmendi ipartestület és helyi és környékbeli iparosok, magánszemélyek sokasága. A zászló egyik oldalán a Magyarok Nagyasszonya alakja és Iparoskör Rum 1912 felirat, a másik oldalán zöld alapon Szent József, a munkások, iparosok védőszentje látható a felirattal: „ Isten áldja a tisztes ipart.”


A második világháború után a zászló ismeretlen helyre került, majd a 80-as évek végén találtuk meg a tanács padlásán. Azóta a templomban őrizzük, s minden évben kitűzzük az iparos bálon. A  felújított zászlót Horváth István plébános áldotta meg, majd az iparoskör történetét bemutató fotókkal együtt a kultúrházban nézhette meg a lakosság.


Az iparoskör a két világháború közt élte fénykorát. Az idők folyamán azonban mindig voltak, akik életben tartották a hagyományt. Ma Szemes János kőművesmester vezetése alatt rendezik összejöveteleiket. Most is segítenek a rászorulóknak: az évenkénti bál bevételéből gyermekrendezvényeket támogatnak.(Az írás először a Vas Népe című megyei lapban jelent meg.)