• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

   

  Olvasónk kérdésére Surányi Imréné adószakértőnk válaszolt.

   

   

  Az Adózóna Olvasója a következőket kérdezte: adhat-e a cég (vagy átvállalhat-e valamilyen formában) ingatlan devizahitelkölcsön-tartozást tagtól vagy munkavállalótól adókedvezmény mellett vagy adómentesen?


  A hitelintézettől lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez adómentes támogatás a szja tv. 1. számú mellékletének 2.7. alpontja és 9.3. alpontja, valamint a 14/2014 (IV.3.) NGM rendelet szerint adható – emlékeztetett a jogszabályi háttérre szakértőnk. A támogatás szempontjából a következő forint vagy deviza hitelek vehetők figyelembe:


  a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, függetlenül a szerződéskötés időpontjától, ide nem értve a hitelszerződésből vagy a hiteligénylésből megállapítható módon felújítási célból felvett hitelről vagy kölcsönről szóló szerződést,


  az olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet lakást terhelő jelzálogjog nem biztosít, de amelyet a hitelszerződésből vagy a hiteligénylésből megállapítható módon a szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3.1. alpontja szerinti lakáscélú felhasználás céljából kötöttek, vagy


  az olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet a hitelszerződésből megállapítható módon az az előzőekben említett kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése, törlesztése céljából kötöttek, ideértve a gyűjtőszámlahitel-szerződést is.


  A szja tv. 1. számú melléklet 9.3.1. szerint lakáscélú felhasználás:

  a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is),


  a belföldön fekvő lakás építése, építtetése,


  a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése,


  a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés (komfortfokozat növelése, az épület szigetelése, megújítható energiaforrások alkalmazása stb.).


  A cég a tagjának csak akkor adhatja a támogatást, ha a Munka törvénykönyve szerinti munkaszerződéssel foglalkoztatja. Az adómentesség lényeges feltétele, hogy a munkavállaló a kiváltandó lakáscélú hitel adósa vagy adóstársa legyen, valamint bármely arányban tulajdonosa vagy haszonélvezője legyen annak a lakásnak, amellyel összefüggésben a fennálló hitel kiváltása céljából támogatásban részesül.


  Az adómentesség adóévenként olyan összegre érvényesíthető, amely (több munkáltató esetén is) a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt nem haladja meg az 5 millió forintot, és nem haladja meg a lakás vételárának vagy a teljes építési költségének 30 százalékát, továbbá a lakás megfelel a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigénynek.


  A munkavállalónak a lakáscélú hitel visszafizetésére, törlesztésére adott támogatás esetén a folyósítás évét követő év április 15-éig kell igazolnia az adómentesség feltételeinek fennállását. Igazolás hiányában a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összege a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó adóköteles jövedelmének minősül, a támogatás folyósításának évét követő év május hónapjában.


  A támogatást hitelintézet vagy a kincstár útján kell folyósítani a 14/2014 (IV.3.) NGM rendeletben foglaltak szerint.

   


  Forrás: adózóna

   


   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей