• eyelash growth serum
 • Ma 2020. május 26., kedd, Fülöp és Evelin napja van. Holnap Hella napja lesz.

  A nemrég megválasztott Európai Parlament és a lassan hivatalba lépő új Európai Bizottság határozottabb erőfeszítéseket kell, hogy tegyen a kkv-kat körülvevő jogszabályi környezet javításáért. Ez az UEAPME éves közgyűlésén összegyűlt kkv-képviselők fő üzenete. A több mint 20 országból érkező 70 küldött, akik több, mint 12 millió európai kis- és középvállalkozást képviselnek azért gyűltek össze, hogy megvitassák a jelenlegi gazdasági válság következményeit és az EU 2010-2014-es politikai agendáját. A résztvevők elfogadtak egy átfogó politikai programot, melyben kihangsúlyozták azokat a főbb kihívásokat, melyekkel a kézművesek és a kkv-k szembesülnek majd várhatóan az elkövetkező években.

  Konkrét politikai javaslatokat fogalmaztak meg, és papírra vetették ötleteiket, mi módon lehetne a kkv-kat jobban bevonni az európai döntéshozatalba. A jobb szabályozás az egyik fő programpont az elkövetkező évekre, hangsúlyozták a képviselők, akik arra is felhívták a politikusok figyelmét, hogy kezeljék hangsúlyosan a kkv-k pénzügyi forráshoz jutását, a késedelmes fizetés problémakörének megoldását, valamint támogassák a munkavállalók átképzését, hisz annak sikeres megvalósításával Európát ki lehet emelni a válságból.

  – A hangzatos bejelentések és a jobb szabályozásról folyó végtelen brüsszeli vitázások ellenére, a kisvállalkozások a napi működésük során nem éreznek semmilyen lényeges javulást az utóbbi években és még mindig visszahúzzák őket a rosszul kigondolt és meggondolatlan jogszabályok. Európa nem gátolhatja tovább a kkv-kat, nem akadályozhatja tovább őket abban, hogy kibontakoztassák növekedési potenciáljukat, munkahely-teremtési képességüket, különösen nem az ilyen válságos időkben – mondta Georg Toifl, az UEAPME elnöke. – Az új Parlamenttől és a hivatalba lépő Bizottságtól azt várjuk, hogy sebességet váltsanak.

  A múlt héten jött az első pozitív jel, amikor Barroso elnök bejelentette a hivatalba lépő Bizottság portfolióit, folytatta Toifl úr, melynek értelmében a jobb szabályozás megvalósítása a Bizottság Főtitkárságának közvetlen fennhatósága alá kerül a jövő évtől. Barroso elnök teljes mértékű felelősséget vállalt fel a jobb szabályozás programjáért. Ez egy nagyon fontos fejlemény a kézművesek és a kkv-k számára, egyértelmű jele annak a politikai szándéknak, hogy magasabbra emeljék a párbeszéd szintjét. Az elnök választása egyben ébresztőt is jelent a Bizottság főigazgatóságai felé, melyek közül néhány főigazgatóság teljesen megfeledkezett arról, hogy politikai javaslataik milyen potenciális terheket jelenthetnek a gazdaság szereplőire általánosságban és a kkv-ra különösképpen.

  Rövid távon, a kézműipar, a kis- és középvállalkozások képviselői számára a fő téma az marad, hogyan vezethető ki Európa a mostani válságból. Az UEAPME közgyűlésén abban konszenzus jött létre, hogy még túl korai lenne leállítani az állami ösztönző programokat, támogatásokat, melyeket az elmúlt hónapokban kezdtek el, lévén hogy Európa gazdasága ma még gyenge lábakon áll, és várható hogy a közeljövőben továbbnő a munkanélküliség szintje. Azonban a gazdaságélénkítő programok a strukturális reformokat kell, hogy segítsék, a jövőbeni növekedést, sokkal inkább mintsem hogy megvédjenek eleve versenyképtelen struktúrákat, túltermeléseket; hangsúlyozták a közgyűlés résztvevői, akik szerint a gazdaságélénkítő programoknál több figyelmet kellene szentelni a munkavállalók átképzésére, hisz ezzel elő lehet segíteni a most munkahelyüket vesztettek jövőbeni elhelyezkedését, munkába állásukat a közeljövőben sikeres, fejlődő ágazatokban.

  A pénzügyi forrásokhoz jutás és a késedelmes fizetés még azok a területek, melyek különösen okot adnak az aggodalomra. Egyre több kis- és középvállalkozás számára jelent nehézséget a pénzügyi forráshoz jutás, és terveikben arról számolnak be, hogy kénytelenek lesznek visszafogni beruházásaikat, csökkenteni alkalmazotti létszámukat a pénzügyi megszorítások miatt. Ehhez jön még, hogy egyre nő az az idő, mire megkapják e cégek a munkájukért járó összeget; e terület egyáltalán nincs megfelelően kezelve, sem a jelenlegi jogi szabályozás által, sem a javasolt új jogszabályok nem nyújtanak majd megoldást. Mindkét területen még nagyon sok a tennivaló.

  Nem járnak könnyű idők az európai kisvállalkozásokra. A pénzügyi finanszírozáshoz jutás bonyolult, a lakossági fogyasztás láthatóan visszaesik a magas munkanélküliség miatt, a bürokrácia továbbra is akadályt jelent, az üzleti bizalom jóval alatta van a két évvel korábban mért szintnél. Jelen körülmények között a kkv-knak egyáltalán nincs szükségük a politikusok újabb lagymatag ígéreteire és végtelen beszédeire. Most már el kell, hogy jöjjön a cselekvés ideje – fejezte be az UEAPME elnöke.

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей