• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

   

  Németh László 2012. júniusától vezeti elnökként az Ipartestületek Országos Szövetségét. Lapunknak adott interjújában a megújult társadalmi vezetés által az elmúlt bő fél év alatt elvégzett munkáról adott visszatekintést, egyúttal azt is elmondta, hogy milyen tervekkel vág neki 2013-nak az IPOSZ.

   

   

  Elnök úr, milyennek értékeli az elmúlt évet? Mi történt azóta, hogy az IPOSZ új társadalmi vezetése hivatalba lépett?


  Nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy a 2012-es év rendkívül nehéz volt. Ez egyaránt érvényes a lakosságra, a vállalkozásokra, az ipartestületekre és magára az IPOSZ-ra is. A legkisebb eredményért is keményen meg kellett küzdenünk, és a szakmai munka mellett a működőképesség biztosítása, valamint a múltból örökölt gondok megoldására tett erőfeszítéseink is sok energiát és időt vontak el tőlünk. A tisztújító választásokat követően 2012 júniusában állt fel az IPOSZ új vezetése, az azóta eltelt bő fél év alatt egyidejűleg kellett végrehajtanunk a szervezet gazdasági és szakmai helyzetének áttekintését és a folyamatban lévő ügyek menedzselését, ugyanakkor haladéktalanul hozzá kellett látnunk ahhoz az érdekképviseleti munkához, amit a tagság tőlünk elvár. Az új vezetés hivatalba lépése óta az ipartestületeket és a vállalkozóinkat rendszeresen informáltuk a cégjogi szabályok módosításáról, az új munkajogi törvényekről, véleményeztük a kormány adójogi tervezeteit, számtalan egyeztetésen vettünk részt, melyek során rendszeresen kiderült, hogy az ipartestületeknek bizony olyan speciális információi vannak a legkisebb magyar vállalkozásokról, amelyek semmilyen más intézménynek nem állnak a rendelkezésére. Az ipartestületek a „terepen dolgoznak”, és nem íróasztalok mellett született információk alapján alakítják ki az álláspontjukat.


  Melyek azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébb és melyekre a legkevésbé?


  Nagy öröm volt a számomra, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal sikerült tető alá hoznunk egy együttműködési szerződést, amely intézményes keretet biztosít arra, hogy közösen segítsük a munkaadókat, a vállalkozói szférát és a foglalkoztatás növelését célzó állami erőfeszítéseket. Ez a közös munka olyan fontos területeket ölel fel, mint a munkavédelem, a foglalkoztatás jogi és fizikai biztonsága, a szakképzési rendszer fejlesztése, a pályaorientáció, a tananyag-fejlesztések és a szakmai vizsgatételek kidolgozása. Munkaadói szövetségként elemi érdekünk és egyben feladatunk is a munkavállalói oldallal való folyamatos konzultáció, ezért például a LIGA Szakszervezetekkel kötött együttműködési megállapodásunkban foglaltakat rendkívül fontosnak tartom. A rendezett munkaügyi kapcsolatok és a munkabéke megőrzése érdekében tett erőfeszítéseink, az IPOSZ és a szakszervezetek együttműködése messze túlmutat a tagok egyéni érdekein, hiszen mindez közérdeket szolgál. Őszintén reméljük, hogy ennek nemcsak mi, a szerződő felek, illetve a tagságunk van tudatában, hanem maga az állam is. Az IPOSZ esetében mintegy 40 ezer tagvállalkozónkról és alkalmazottaikról, azaz családok százezreinek boldogulásáról van szó, tehát a tét nem kicsi! Hangsúlyozom, hogy igen nagy tömegről van szó, és merem állítani, hogy a magyar családi és mikrovállalkozásokat a leghatékonyabb módon az ipartestületi hálózatunk tudja elérni. E tekintetben sajnos nem hagyhatom szó nélkül, hogy bár 2012. második felében végrehajtottunk egy gazdaságszervezési programot, amelyet előzetesen egyeztettünk a szakminisztériummal, azonban ennek finanszírozására az állam eddig egyetlen forintot sem talált – még annak ellenére sem, hogy a program fedezete a költségvetési törvényben szerepelt!


  Milyen konkrét lépéseket tettek az ipartestületek, illetve a tagvállalkozók helyzetbe hozása érdekében?


  Az ipartestületi tagság önkéntes, azaz minden egyes tagvállalkozónkért meg kell küzdenünk, tehát nem hasonlíthatjuk össze ezt a helyzetet például a kötelező kamarai regisztrációval, amelyet a vállalkozások kényszernek élnek meg, és amelynek díjáért cserébe a magyar családi és mikrovállalkozások nem jutnak olyan szolgáltatásokhoz, amelyeket üzletmenetük során értékteremtő eszközként fel tudnának használni. Nem szeretnénk, ha tagvállalkozóink az ipartestületi tagdíjra is sarcként tekintetének, ezért egy olyan szolgáltatási paletta kialakítását kezdtük meg, amely valóban hozzásegíti őket a bevételeik növeléséhez és üzemeltetési költségeik csökkentéséhez. Példaként említhetem, hogy elkezdtük az IPOSZ flotta kialakítását, amely tagjaink telefonköltségeit fogja csökkenteni. A Get-Energy Magyarország Kft-vel kötött megállapodásunk értelmében pedig a tagjaink számára elérhetővé vált az energiaköltségeik számításának, számlázásának átláthatóságára vonatkozó, illetve a felhasznált energiamennyiség optimalizálásához szükséges energiatakarékossági javaslat kidolgoztatása. Kiemelném a Fenntartható Otthon Zrt-vel kötött megállapodásunkat is, amely azt tűzte ki célul, hogy a Fenntartható zöldOtthon Program keretében országszerte 50 ipartestületnél nyílhasson zöldPont iroda. A Fenntartható zöldOtthon Program egy olyan kereskedelmi és szolgáltatási innováció, amely épületek, elsősorban lakóépületek környezetbarát technológiák alkalmazásával történő, energiahatékonysági korszerűsítési munkálatainak folyamatát teljes egészében végigkísérő, a minőségbiztosítás elvein alapuló rendszer. A program egyik nagy előnye, hogy az értékesítés során az ügyfelek igényeinek megfelelően az ipartestületi tagvállalkozók szolgáltatásai is ajánlásra kerülnek, azaz tagjaink számára bővül az a kör, amelynek szolgáltatásaikat és termékeiket értékesíthetik.


  Milyen tervekkel indulnak neki a 2013-as évnek?


  Jelenleg is több projektben veszünk részt, melyek közül februárban lezárul az ernyőszervezeti munkahelyi képzés, amely mintegy 2000 fő számára adott piacképes szaktudást. Az Észak-Alföldi Régióban továbbra is működtetjük az ingyenes jogsegély-szolgálatunkat, amelyet Jogpont Plusz néven ismernek az érdeklődők, sőt, amennyiben sikeresen pályázunk, akkor el tudjuk indítani a Jogpont Plusz Mini projektünket is, ami által a kisebb településeken is elérhetővé válnak majd ezek a szolgáltatások. Érdekképviseleti vezetőként a legfontosabb prioritásnak azt tartom, hogy az IPOSZ visszakerüljön az országos érdekegyezetésbe, mivel jelen pillanatban a legkisebb vállalkozások ebben a folyamatban csak igen áttételesen vesznek részt. Úgy gondolom, hogy van mit tennünk azon a téren, hogy az állam végre felismerje, hogy az IPOSZ és az ipartestületekbe tömörült vállalkozások a magyar gazdaságnak azt a krémjét jelentik, amelyek valóban tenni akarnak az ország felemelkedése érdekében. Lehet, hogy a magyar mikrovállalkozások témája, az általunk elért eredmények nem annyira elegánsak és csillogóak, mint a multikkal vagy a nagyvállalatokkal való tárgyalások, de egyszer s mindenkorra tudomásul kell venni, hogy mi, a magyar mikro- és kisvállalkozók vagyunk azok, akik hazai pályán és a hazánkért játszunk, és nélkülünk ez az ország nem működne.


  Fekete Zoltán

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей