• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

  A Fenntartható Otthon Zrt. és az Ipartestületek Országos Szövetsége együttműködési megállapodásáról előző számunkban már hírt adtunk. Azóta már az is tudjuk, hogy az ipartestületek közül a győri, a keszthelyi, az ajkai, a pápai, a tatai, a dorogi, a bonyhádi, a bátaszéki, a pécsi csatlakozott a programhoz, melyről november 27-én, Siófokon tartottak a zrt. munkatársai konferenciát. Hasonló rendezvény volt Nyíregyházán január 17-én. Az alábbiakban lapunk is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon e program.

   

  Mindenekelőtt néhány tisztázandó fogalom 

   

  a) Fenntartható zöldOtthon Program olyan kereskedelmi és szolgáltatási innováció, amely épületek, elsősorban lakóépületek környezetbarát technológiák alkalmazásával történő, energiahatékonysági korszerűsítési munkálatainak folyamatát teljes egészében végigkísérő, a minőségbiztosítás elvein alapuló rendszer, melynek kidolgozásáról és feltételeinek megteremtéséről a FeO Zrt. gondoskodik. A program alapját képező ötlet, elgondolás a Polgári Törvénykönyvről szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 86. § (3) bekezdése alapján a FeO Zrt. olyan szellemi alkotása, mely törvényi védelem alatt áll tekintettel arra, hogy a program alapját képező ötlet, elgondolás társadalmilag széles körben felhasználható és még közkinccsé nem vált. A program biztosítja a résztvevők kölcsönös előnyökön alapuló együttműködését, melynek célja, hogy az ügyfelek részére biztosítsa a korszerű, fenntartható otthon megteremtéséhez szükséges technológiákhoz való hozzáférést.

   

  b) Ügyfél: olyan magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve intézményi fenntartó aki/amely a képviseletében eljáró Integrátor útján a FeO Zrt. kizárólagos üzemeltetésében álló Programban a környezetbarát technológiák alkalmazásával, energiahatékonysági szempontból korszerűsítendő épület tulajdonosaként (vagy egyéb jogcímen használójaként) részt vesz.

   

  c) Mentor: olyan magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely a programban a FeO Zrt-vel létrejött megbízási jogviszonya alapján a Program szolgáltatásainak értékesítésében közreműködő személyként eljár.

    

  d) zöldPont Iroda: A programban elérhető szolgáltatásoknak az ügyfelek részére történő közvetítésére és kapcsolattartásra szolgáló ügyfélszolgálati helyiség.

   

  A partnerségi megállapodásban a szerződő felek rögzítették, hogy

   

  • a FeOZrt. kizárólagosan jogosult a kizárólagos szerzői jogi védelem alá tartozó program üzemeltetésére és szolgáltatásainak értékesítésére,

   

  • a partner a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások legnagyobb országos munkáltatói és szakmai szövetsége, amely területi és szakmai ipartestületeivel együttműködve a megyék gazdasági erejének erősítéséért, a gazdasági térségek és helyi piacok fejlesztéséért dolgozik.

   

  • hogy mindketten elkötelezettek a családi és kisvállalkozások érdekeinek szolgálatában, egyúttal a magyar vidék megerősítésében, ezért korábbi tárgyalásaik eredményeként jelen megállapodással kölcsönösen kinyilvánítják azt hogy a program megvalósítására stratégiai partnerségi viszonyt létesítenek annak érdekében, hogy az ügyfelek minőségi termék és szolgáltatás iránti igényét a lehető legteljesebb körben, a szerződő felek – ide értve a partner tagságát is – üzleti érdekei figyelembevételével szoros gazdasági együttműködésükkel kielégítsék.

   

  A megállapodás tárgya

   

  1. A szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a partner, a megállapodás alapján, a programhoz történő csatlakozás lehetőségeiről a tagságát alkotó vállalkozásokat részletesen tájékoztatja, és a FeO Zrt. részére segítséget nyújt abban, hogy tagsága részére a programmal kapcsolatos lehető legszélesebb körű tájékoztatást nyújtson.

   

  2. A partner továbbá – a vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembevételével – a FeO Zrt. rendelkezésére bocsátja vállalkozói adatbázisát azzal a céllal, hogy az adatbázisban szereplő vállalkozókat a FeO Zrt. a programhoz történő, a partnerre hivatkozó csatlakozási ajánlattal megkeresse.

   

  3. A FeO Zrt. a megállapodás aláírásával egyidejűleg – a fenti kötelem ellentételezéseként – kötelezettséget vállal arra, hogy a program szolgáltatásainak értékesítése során az ügyfelek részéről a partner tagságába tartozó vállalkozások által kínált termékek és nyújtott szolgáltatások iránt felmerülő igények esetén az ügyfeleket a partner tagjai által kínált termékekről és nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatja oly módon, hogy a partner tagjainak elérhetőségét az ügyfelek rendelkezésére bocsátja. Ennek keretében vállalja azt is, hogy a partner, illetve a partner tagjainak tevékenységéről szóló ismertető anyagokat – a partner regionális szervezetéhez igazodóan – a program szolgáltatásait értékesítő mentorok rendelkezésére bocsátja, továbbá a zöldPont Irodákban kihelyezi. A FeO Zrt. tájékoztatása kizárólag a partner és tagjai tevékenységének ismertetésére terjed ki, de nem vonatkozik az általa forgalmazott termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások értékesítésére.

   

  4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az IPOSZ támogatja és elősegíti azt, hogy a működő partnerirodái közül a FeO Zrt. által javasolt 50 irodájában a Fenntartható zöldOtthon Program működéséhez ügyfélszolgálati iroda működhessen azzal, hogy a konkrét megállapodást minden esetben a területileg illetékes tagszervezettel kell megkötni. Az IPOSZ engedélyezi továbbá, hogy a szóban forgó irodákban a FeO Zrt. a Fenntartható zöldOtthon Programot előre egyeztetett módon reklámozhatja.

  5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a FeO Zrt. a Program keretében tőle – a partner közreműködése nélkül – megrendelt szolgáltatások teljesítése kapcsán is megkeresi a partnert, vagy a partner tagjait, amennyiben az adott szolgáltatás teljesítésében a partner adott tagja megfelelő profillal rendelkezik, illetve amennyiben az ügyfélnek a program keretében végrehajtott energiahatékonysági korszerűsítés vagy kivitelezés kapcsán konkrét elképzelése a felhasználni kívánt eszközök, anyagok és megoldások kapcsán nincs, úgy a FeO Zrt. a partner tagjai által forgalmazott termékek, kínált szolgáltatások igénybevételét javasolja az ügyfélnek.

   

  6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy fejlesztéseikről, elérhetővé váló új szolgáltatásokról, termékeikről, támogatási rendszerükről, csatlakozási lehetőségeikről egymást kölcsönösen, rendszeresen tájékoztatják. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy egymás részére a jelen megállapodásban meghatározott jogok eredményes gyakorlása érdekében folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak.

   

  7. A szerződő felek rögzítették, és a FeO Zrt. jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy a program szolgáltatásainak forgalmazására jogosult, rendelkezik valamennyi jogosultsággal és szakmai ismerettel, mely a program üzemeltetéséhez, működtetéséhez és karbantartásához szükséges.

   

  8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az általuk jelen megállapodással vállalt kötelezettségekért a másik szerződő féltől külön ellenértéket, jutalékot, egyéb juttatást nem igényelnek.

   

  9. A szerződő felek megállapodnak, hogy stratégiai partnerségük részeként saját honlapjukon, illetve (amennyiben az terjedelménél fogva megengedi) tevékenységüket bemutató kiadványaikban a másik szerződő felet – a szerződő fél logójának, illetve elektronikus megjelenés esetén honlap-hivatkozásának megjelölésével – mint stratégiai partnerüket feltüntetik. Ennek keretében a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat és arculati elemeket megfelelő formátumban haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják.

   

   

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей