• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

   

  Az adótörvények 2012. évközi változása


  Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló, a Magyar Közlöny 74/2012.(VI.19.) számában megjelent 2012. évi LXIX. törvény jórészt évközi változásokat tartalmaz. Az Iparos Újság vállalkozó olvasói számára ezekből gyűjtöttük ki a legfontosabbakat.

   


   

   

  A 2012. évi LXIX. törvény (Mód. tv.) alapján változik: az szja-ról, a társasági adóról szóló törvény, a járulékszabályokat tartalmazó törvény (Tbj.), a jövedéki, az áfa-, az illeték-, a cég- és a csődtörvény, a szakképzési hozzájárulásról és az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. CLVI. törvény.

  A módosítások 2012. június 20-án, július 1-jén, július 20-án, és 2013. január 1-jén lépnek hatályba, a járulékszabályokat módosító rendelkezések pedig 2012. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal alkalmazhatók.

  A következő időpontokban hatályba lépő egyes rendelkezések:


  1) Visszamenőleges hatályú módosítás

  A módosítással 2012. január 1-jétől a korhatár előtti nyugdíjasoknak a járulékszabályokat tartalmazó 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerint sem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük. [Mód. tv. 20-21.§]

  A módosításra azért volt szükség, mert a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről rendelkező 2011. évi CLXVII. törvény a Tbj.-t úgy módosította, hogy 2012. január 1-től a 16.§ (1)bekezdés u) pontja alá tartozó, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülők is jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. Tbj. 39.§-a viszont 2012-től ezt a módosítást az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek körének meghatározásánál figyelmen kívül hagyta.


  2) 2012. június 20-tól hatályos módosítások

  • A magánszemély köteles az adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől írásbeli nyilatkozatban a jövedelem egészére az adóalap-kiegészítés alkalmazását kérni, ha adóelőlegének megállapítása során az adóalap-kiegészítést nem vették figyelembe, és az adóévben az összes jövedelme a 2 millió 424 ezer Ft-ot meghaladja. A nyilatkozat elmulasztása különbözeti bírság fizetését vonja maga után.

  • Adómentes lett egyebek között (az szja-tv. 1. számú melléklet új 7.22. pontja szerint) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. számú kormányrendelet szerinti hátralékos adós javára a hitelintézet által elengedett összeg, ha a magánszemély a késedelmes jelzáloghitellel terhelt átruházott ingatlanának a vételárát teljes egészében hátraléka törlesztésére fordítja. [Módtv. 13-14.§-a]


  3) 2012. július 1-jén lép hatályba

  A megváltozott munkaképességűek után érvényesíthető adókedvezményről szóló rendelkezés

  Az adótörvényeket módosító 2011: CLVI. törvény 462/A.§-sal kiegészített rendelkezései alapján a szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg

  – az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból, valamint

  – egyebek között a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a kft-t, az egyéni céget, a tagjával fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel terhelő adóból a következő esetekben:

  – ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag 2011. december 31-én I, II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy

  – ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50%-os, vagy kisebb mértékű.

  A részkedvezmény az egyéni vállalkozó által, saját maga után megállapított, illetve a tag után, a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a. [Mód. tv. 72.§]


  4) Egyes 2013. január 1-től hatályos változások

  • Az adótörvényeket módosító 2011: CLVI. törvény előírja, hogy 2013. január 1-jétől az általános forgalmi adó alanya nyilatkozni köteles az általa kibocsátott és befogadott számlák adatairól. A módosítás az Art. adóbevallásról szóló részét azzal egészíti ki, hogy a nyilatkozat azokra a számlákra vonatkozik, amelyekben az áfa összege a 2 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja. [Mód. tv. 69.§]

  • A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. [Mód. tv. 27.§]

  • Változtak továbbá az Art. kézbesítési vélelemmel kapcsolatos rendelkezései is. [Mód. tv. 31.§]

  • Módosul a szakképzési hozzájárulásról szóló 2011. évi CLV. törvény 9.§ (1)bekezdés c) pontja. Az ebben előírt – a nettó kötelezettség megfizetésére és elektronikus úton, a tárgyévet követő év február 25-ig történő bevallására vonatkozó – rendelkezés úgy változott, hogy ezt először a 2013. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő adó megállapítási időszakra vonatkozóan kell alkalmazni. [Mód. tv. 67.§]

  [L]

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей