• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

   

  A kisvállalati adó új, választható adózási mód. Az adó választásának, bejelentésének, valamint alkalmazásának szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény tartalmazza, amely a Magyar Közlöny 2012/136. (X. 15.) számában jelent meg.

   

   

   

  1) Az adóalanyiság keletkezése, választásának feltételei és bejelentése


  A kisvállalati adó alanya lehet egyéni cég, betéti társaság, kft, valamint a törvény 16. §-ában meghatározott további gazdálkodó szervezet, amennyiben megfelel az előírt  feltételeknek, és az adóhatóságnak elektronikus úton bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint teljesíti.


  A kisvállalati adó szerinti adózást az adóalany akkor választhatja, ha


  – létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt,


  – az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, illetve 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió Ft időarányos részét,


  – az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában mérleg főösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot,


  – az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte, vagy függesztette fel,


  – üzleti évének mérlegforduló napja december 31.


  A kisvállalati adót legkorábban az adóévet megelőző év december 1-jétől, december 20-ig lehet választani, az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton történő bejelentéssel. E választás a bejelentést követő naptári év január 15-ig visszavonható.


  Az említett határidők elmulasztása jogvesztő.


  Az adóalanyiság a kisvállalati adó választásának bejelentését követő naptári év első napjával jön létre. Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió Ft-ot.


  Az adóalanyiság több esetben megszűnhet, ennek eseteit a törvény tételesen felsorolja.


  2) A kisvállalati adózás és adóelőleg


  A kisvállalati adó alapját és az ebbe tartozó tételeket a 20. § határozza meg. Az adó mértéke az adóalap 16%-a.

  A kisvállalati adó adóalanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

  A kisvállalati adót adóévenként, az adóévet követő év május 31-ig kell bevallani. (Adóév: a naptári év.)


  A kisvállalati adó előlegét


  – az adóalanyiság első adóévében, ha az adózó bevétele az előző adóévben a 100 millió Ft-ot nem haladta meg, akkor negyedévenként, ha a 100 millió Ft-ot meghaladta, akkor havonta kell bevallani és megfizetni;


  – a további években, ha az adóalany kisvállalati adófizetési kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben nem haladta meg az 1 millió Ft-ot, negyedévenként, ha az 1 millió Ft-ot elérte, havonta kell bevallani és megfizetni.


  A többi adóval, valamint a számviteli kötelezettségekkel összefüggő különös szabályokat a IV. fejezet tartalmazza.


  [L]

   


   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей