• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

   

  A szociális hozzájárulási adóból különböző jogcímen kedvezmény vehető igénybe. 2013-tól a kedvezmények köre bővült. A munkáltatókat megillető adókedvezményeket összefoglaló néven, bérkompenzációként szokták emlegetni.

   


  1. A munkaadók adókedvezménye az adótörvényeket módosító 2011. évi CLVI. törvény (Eat.) alapján


  a) A munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény által bevezetett adókedvezmények, melyek


  – a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók,

  – a 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállalók,

  – a tartósan álláskeresők foglalkoztatása, valamint

  – a gyed, a gyes, a gyet folyósítása alatt, vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók

  után érvényesíthetők. [Eat. 461. §, 462/B.- 462/C.- 462/D. §]


  b) A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény a 2013. évre havonta


  – a kedvezményalap 16%-a, de legfeljebb 12 000 Ft, ha a részkedvezmény-alap nem haladja meg a 75 000 Ft-ot,

  – előző összegnek a 75 000 Ft feletti kedvezményalap 20%-át meghaladó része, ha a kedvezményalap a 75 000 Ft-ot meghaladja.

  Ez az adókedvezmény tehát havi szinten legfeljebb 135 000 Ft bruttó munkabérig érvényesíthető.

  E kedvezmény igénybevételének 2013-ban már nem feltétele, hogy a munkaadó a kormányrendelet szerinti elvárt béremelést végrehajtsa. [Eat. 460. §]


  c) A szabad vállalkozási zónában igénybe vehető adókedvezmény a tao-törvény (társasági adó) hatálya alá tartozó, fejlesztési adókedvezményre jogosult vállalkozást illeti meg. A tao-tv. 22/B. §-a szerint az adózó fejlesztési adókedvezményre legkevesebb 100 millió Ft értékű beruházás üzembe helyezése esetén jogosult. A szabad vállalkozási zónákban igénybe vehető kedvezmények szabályairól megjelent 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet mellékletben a szabad vállalkozási zónává minősített 903 települést is tartalmazza.


  2. A munkaadók adókedvezménye


  a 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) alapján

  – A Start-kártyával rendelkező pályakezdő fiatal (aki a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét nem töltötte be) foglalkoztatása esetén a kedvezmény legfeljebb 2014. december 31-ig illeti meg a munkaadót.

  – Start Plusz kártyával rendelkező személy gyes, gyed, gyet, valamint ápolási díj folyósítását követő foglalkoztatása esetén a kedvezmény 2013. december 31-ig illeti meg a munkaadót.

  – Start Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a kedvezményt szintén legfeljebb 2013. december 31-ig veheti igénybe a munkaadó.

  – Start Bónusz kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a kedvezmény a kártya érvényességi idején belül illeti meg a munkaadót, valamint akkor is, ha a foglalkoztatás ideje a Start Bónusz kártya érvényességi idejét meghaladja.

  – A Rehabilitációs kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a kártya érvényességéig illeti meg az adókedvezmény.


  3. Az adókedvezmények korlátozása


  Az adókedvezmények korlátozásáról, illetve egyidejű igénybe vételéről az Eat. 463. §-a külön rendelkezik, mely szerint a Pftv. szerinti Start Plusz, Start Extra és Start Bónusz adókedvezménye nem vonható össze

  – a munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény által bevezetett – az 1.a) részben említett – kedvezményekkel, valamint

  – a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezménnyel.

  A kifizető ugyanazon személy után csak az Eat. IX fejezete, vagy adókedvezményt megállapító külön törvény alapján vehet igénybe egyidejűleg több adókedvezményt. Ha jogszabály nem teszi lehetővé több adókedvezmény egyidejű igénybe vételét, az adókedvezmények között a kifizető választhat.

  A Start Plusz, Start Extra és Start Bónusz adókedvezménye az Eat. által szabályozott adókedvezménnyel együtt legfeljebb két jogcímen érvényesíthető. Ha az adókedvezmények együttes összege meghaladja a fizetendő adó összegét, a különbözet rendezésére a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni, amely a NAV szociális hozzájárulási adóról 2013-ban megjelent információs füzete szerint a 17-es átvezetési bizonylat benyújtását jelenti.

   

  (L)

   


   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей