Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem

Nagyon örülünk, hogy érdeklődik cégünk iránt. A B and B Kristály Bt. vezetése számára kiemelten fontos az adatvédelem. A B and B Kristály Bt. internetes oldalainak használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges. Ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatainak kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen kezelésnek nincs jogalapja, általában beszerezzük az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelemnek. a B and B Kristály Bt.-re vonatkozó előírásokat. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal társaságunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról ezen adatvédelmi nyilatkozat útján.

A B and B Kristály Bt., mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok legteljesebb védelmét. Mindazonáltal az Internet alapú adatátvitel általában biztonsági réseket rejt magában, így az abszolút védelem nem garantálható. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja számunkra személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

1. Meghatározások

A B and B Kristály Bt. adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásakor használt fogalmakon alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására szeretnénk előzetesen ismertetni a használt fogalmakat.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) személyes adatok Személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó információ. A természetes személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy közvetve, különösen azonosítóhoz, például névhez, azonosító számhoz, helyadathoz, online azonosítóhoz vagy egy vagy több különleges tulajdonsághoz való hozzárendelés útján a e természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonossága azonosítható.
 • b) érintett Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.
 • c) feldolgozás Adatkezelés minden olyan folyamat, amelyet automatizált eljárások segítségével vagy anélkül hajtanak végre, vagy olyan folyamatok sorozata, amelyek a személyes adatokkal kapcsolatosak, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy megváltoztatás, kiolvasás, lekérdezés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal. továbbítás, terjesztés vagy a hozzáférhetővé tétel, az egyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés bármely más formája.
 • d) A feldolgozás korlátozása Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, azzal a céllal, hogy későbbi kezelésüket korlátozzák.
 • e) Profilalkotás A profilalkotás a személyes adatok bármilyen típusú automatizált feldolgozása, amely abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különös tekintettel a munkateljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségre, a személyes szempontokra. A természetes személy preferenciáinak elemzése vagy előrejelzése , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy áthelyezés.
 • f) Álnevesítés Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé már nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják. hogy a személyes adat nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelt.
 • g) Adatkezelő vagy adatkezelő Az adatkezelésért felelős vagy felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és eszközeiről. Ha ennek az adatkezelésnek a céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállami jog határozza meg, a felelős személyt vagy a megnevezésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós jog vagy a tagállamok joga írhatja elő.
 • h) processzorok Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely a felelős személy nevében személyes adatokat dolgoz fel.
 • i) Címzett Címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amellyel személyes adatot közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek címzettnek azonban azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog alapján meghatározott vizsgálati megbízás keretében személyes adatokat kaphatnak.
 • j) harmadik fél Harmadik személy az érintetten, az adatkezelőn, az adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett jogosult a személyes adatok kezelésére.
 • k) Hozzájárulás A beleegyezés az érintett által önkéntesen, tájékozottan és egyértelműen az adott esetre adott akaratnyilvánítás nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő cselekmény formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. .

2. A feldolgozásért felelős személy neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban hatályos egyéb adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében a felelős:

B and B Kristály Bt.

Sárköz u. 5/b

1142 Budapest

Magyarország

Tel.: +36 30 525 0486

E-mail: [email protected]

Weboldal: www.iparosujsag.hu

3. Cookie-k

A B and B Kristály Bt. internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy internetes böngészőn keresztül iktatnak és mentenek el egy számítógépes rendszeren.

Számos webhely és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül webhelyek és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyéni böngészőjét a többi, egyéb cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosítóval.

A B and B Kristály Bt. a cookie-k használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal használói számára, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó számára optimalizálhatók. Mint már említettük, a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. Például a cookie-kat használó webhely felhasználójának nem kell minden alkalommal újra megadnia hozzáférési adatait, amikor felkeresi a webhelyet, mert ezt a webhely és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie teszi meg. Egy másik példa a bevásárlókosár sütije az online áruházban. Az online áruház cookie-t használ, hogy megjegyezze azokat a tételeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. Továbbá a már beállított sütik bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül. Ez minden elterjedt internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett a használt internetes böngészőben kikapcsolja a cookie-k beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A B and B Kristály Bt. weboldala általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A (1) használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről a belépő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. hivatkozó), (4) az alwebhelyek, amelyek a weboldalunkon található hozzáférési rendszeren keresztül érhetők el, ellenőrizhetők, (5) a weboldal elérésének dátuma és időpontja, (6) egy Internet protokoll cím (IP cím), (7) a belépő rendszer Internet szolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyeket információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén a fenyegetések elkerülésére használnak.

Ezen általános adatok és információk felhasználásával a B and B Kristály Bt. nem von le következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen közvetítsük, (2) weboldalunk tartalmát és annak hirdetését optimalizáljuk, (3) információtechnológiai rendszereink és a technológia hosszú távú működőképességét biztosítsuk. weboldalunkról, valamint (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátani a bűnüldözéshez szükséges információkat kibertámadás esetén. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat ezért a B and B Kristály Bt. statisztikailag értékeli azzal a céllal, hogy növelje cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok számára végső soron optimális szintű védelmet biztosítsunk. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. Feliratkozás hírlevelünkre

A B and B Kristály Bt. honlapján a felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni vállalkozásunk hírlevelére. Az, hogy a hírlevél megrendelésekor mely személyes adatok kerülnek továbbításra a feldolgozásért felelős személy részére, az erre a célra használt beviteli maszkból adódik.

A B and B Kristály Bt. rendszeresen hírlevél útján tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. Társaságunk hírlevelét csak akkor kaphatja meg az érintett, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel és (2) regisztrál a hírlevél küldésére. A hírlevélküldéshez jogi okokból visszaigazoló e-mailt küldünk az érintett által első alkalommal megadott e-mail címre a kettős feliratkozási eljárással. Ez a visszaigazoló e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett személy engedélyezte-e a hírlevél átvételét.

A hírlevélre való feliratkozáskor tároljuk az érintett által a regisztrációkor használt számítógépes rendszer Internet szolgáltatója (ISP) által hozzárendelt IP címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is. Ezen adatok gyűjtése azért szükséges, hogy az érintett e-mail címével (esetleges) visszaélést egy későbbi időpontban megérthessük, és ezért az adatkezelésért felelős személy jogi védelmét szolgálja.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk fel. Továbbá a hírlevélre feliratkozók e-mailben is értesülhetnek arról, ha ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy az ezzel kapcsolatos regisztrációhoz szükséges, mint a hírlevél kínálat változása vagy technikai változás esetén. körülmények. A hírlevél szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. A hírlevelünkre való feliratkozást az érintett bármikor lemondhatja. Az érintett személyes adatainak tárolására a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható. Minden hírlevélben található egy megfelelő hivatkozás a hozzájárulás visszavonására. A hírlevélről bármikor közvetlenül az adatkezelésért felelős weboldalán is leiratkozhat, vagy erről az adatkezelésért felelőst más módon tájékoztathatja.

6. Hírlevél-követés

A B and B Kristály Bt. hírlevelei úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaznak. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amely HTML formátumban küldött e-mailekbe van beágyazva, lehetővé téve a naplófájl rögzítését és a naplófájl elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai értékelését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a B and B Kristály Bt. láthatja, hogy az érintett e-mailt nyitott-e, és mikor, illetve az e-mailben található linkeket hívták le az érintettek.

A hírlevelekben található nyomkövető pixeleken keresztül gyűjtött ilyen személyes adatokat a feldolgozásért felelős személy tárolja és értékeli annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevélküldést és a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban az érintett érdekeihez igazítsa. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az érintettek bármikor jogosultak a kettős részvételi eljárás során adott külön hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat az adatkezelésért felelős személy törli. A B and B Kristály Bt. a hírlevél átvételétől való elállást automatikusan visszavonásnak tekinti.

7. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A B and B Kristály Bt. honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik cégünkkel való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt és a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az ún. elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi a kapcsolatot az adatkezelésért felelős személlyel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

8. Megjegyzés funkció a weboldalon található blogban

A B and B Kristály Bt. lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy az egyes blogbejegyzésekhez egyéni megjegyzéseket tegyenek egy blogon, amely az adatkezelő honlapján található. A blog egy webhelyen fenntartott, általában nyilvános portál, amelyen egy vagy több bloggernek vagy webbloggernek nevezett személy cikkeket tehet közzé, vagy gondolatait úgynevezett blogbejegyzésekben írhatja le. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha az érintett megjegyzést fűz a weboldalon közzétett bloghoz, a megjegyzés beírásának időpontjáról és az érintett által választott felhasználói névről (álnév) vonatkozó információk tárolásra és közzétételre kerülnek az érintett megjegyzései mellett. . Továbbá az Internet Szolgáltató (ISP) által az érintettnek rendelt IP-cím is naplózásra kerül. Az IP-címet biztonsági okokból tároljuk, és arra az esetre, ha az érintett megsérti harmadik felek jogait, vagy illegális tartalmat tesz közzé megjegyzés benyújtásával. Ezen személyes adatok tárolása tehát az adatkezelésért felelős személy saját érdekét szolgálja, hogy jogsértés esetén felmenthesse magát. Ezeket az összegyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az ilyen továbbítást jogszabály írja elő, vagy ha az az adatkezelésért felelős személy jogi védelmét szolgálja.

9. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelésért felelős személy az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy ha ezt az európai irányelv és rendelet kiadója vagy más jogalkotó törvényben vagy rendeletben előírja. feldolgozásért felelős téma, biztosított.

Ha a tárolás célja már nem áll fenn, vagy ha az európai irányelv és szabályozó hatóság vagy más felelős jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat rutinszerűen és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zároljuk vagy töröljük.

10. Az érintett jogai

 • a) Visszaigazoláshoz való jog Minden érintettnek joga van az európai irányelv és rendeletadó által biztosított joggal, hogy megerősítést kérjen az adatkezelésért felelős személytől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván visszaigazolási jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.
 • b) Információhoz való jog Minden személynek, akit a személyes adatok kezelése érint, az európai direktíva és rendeletadó által biztosított joga, hogy a róla tárolt személyes adatokról és ezekről az adatok másolatát az adatkezelésért felelős személytől bármikor ingyenesen megkapja. Ezen túlmenően az irányelvek és rendeletek európai jogalkotója hozzáférést biztosított az érintett számára a következő információkhoz:
  • az adatkezelés céljait
  • a kezelt személyes adatok kategóriái
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek
  • lehetőség szerint a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok
  • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez vagy a felelős személy adatkezelésének korlátozásához való jog megléte, vagy az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
  • fellebbezési jog megléte a felügyeleti hatósághoz
  • ha a személyes adatot nem az érintetttől gyűjtötték: az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ
  • automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésével összhangban, és – legalábbis ezekben az esetekben – az érintett logikájáról, valamint az ilyen adatkezelés hatóköréről és az érintettre gyakorolt ​​tervezett hatásairól szóló érdemi információ
  Ezen túlmenően az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbították-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról. Ha az érintett élni kíván a tájékoztatáshoz való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.
 • c) Helyesbítéshez való jog Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személynek joga van az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joggal követelni a rá vonatkozó téves személyes adatok azonnali helyesbítését. Az érintett továbbá jogosult az adatkezelés céljaira figyelemmel kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését – kiegészítő nyilatkozat útján is. Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.
 • d) A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog) Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joggal követelni a felelőstől a rá vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll, és ha az adatkezelés nem szükséges:
  • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon kezelték, amelyhez már nincs szükségük.Az érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos oka, vagy az érintett tiltakozik a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerinti adatkezelés ellen.A személyes adatokat jogellenesen kezelték.A személyes adatok törlése szükséges az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez.A személyes adatokat a DS-GVO 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.
  Amennyiben a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett a B and B Kristály Bt.-nél tárolt személyes adatait törölni szeretné, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelésért felelős személy munkatársával. A B and B Kristály Bt. munkatársa gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről. Ha a személyes adatot a B and B Kristály Bt. nyilvánosságra hozta, és cégünk, mint felelős személy köteles a személyes adatot a DS-GVO 17. § (1) bekezdése szerint törölni, a B and B Kristály Bt Technology ill. a megvalósítás költsége a megfelelő – technikai jellegű – intézkedések, amelyek a közzétett személyes adatokat feldolgozó más adatkezelésért felelős személyeket tájékoztatják arról, hogy az érintett kérte az ezen személyes adatokra mutató összes hivatkozás törlését ezen egyéb adatkezelésért felelős személyektől, vagy másolatot vagy másolatot kért ezekről a személyes adatokról, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. A B and B Kristály Bt. munkatársai egyedi esetekben intézkednek a szükséges intézkedésekről.
 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog Bármely, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joggal követelni a felelőstől az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike ​​teljesül:
  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.Az adatkezelés jogellenes, az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.A felelős személynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be az adatkezelés ellen, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogos indokai felülmúlják-e az érintett jogos indokait.
  Amennyiben a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a B and B Kristály Bt.-nél tárolt személyes adatainak korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával. Az adatkezelés korlátozásáról a B and B Kristály Bt. munkatársa gondoskodik.
 • f) Adathordozhatósághoz való jog Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga van az európai irányelv és rendeletadó által biztosított joggal, hogy strukturált, közös és gépi formában megkapja a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az érintett egy felelős személynek átadott. olvasható formátumban. Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a felelős személy, akinek a személyes adatokat közölték, feltéve, hogy az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdése szerinti hozzájáruláson alapul. vagy a DS-GVO 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja vagy a DS-GVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges olyan feladat elvégzéséhez, közérdekű, vagy közhatalom gyakorlása során történik, amely a felelősre ruházott át. Továbbá az adathordozhatósághoz való joguk 20. §-a szerinti gyakorlása során ez nem sérti más személyek jogait és szabadságait. Az érintett az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében bármikor kapcsolatba léphet a B and B Kristály Bt. munkatársával.
 • g) Tiltakozás joga Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személyt megilleti az európai direktíva és rendeletadó által biztosított joga, sajátos helyzetéből fakadó okokból bármikor a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével szemben, amely a Ptk. 6. bek. 1 e vagy f betű DS-GVO kifogás benyújtásához. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A B and B Kristály Bt. tiltakozás esetén a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés az érintett érdekeit, jogait és szabadságait felülmúlja. jogi igények érvényesítésének, gyakorlásának vagy védelmének célja. Amennyiben a B and B Kristály Bt. személyes adatokat kezel közvetlen reklámozás céljából, az érintett jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a B and B Kristály Bt. direkt marketing célú adatkezelés ellen, a B and B Kristály Bt. a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból. Ezen túlmenően az érintettnek – sajátos helyzetéből adódó okokból – joga van a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely a B and B Kristály Bt.-nél tudományos vagy történeti kutatási, illetve statisztikai célból történik. a DS-GVO 89. cikk (1) bekezdéséhez, hogy tiltakozzon, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges. Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében a B and B Kristály Bt. bármely alkalmazottjával vagy más munkavállalójával közvetlenül kapcsolatba léphet. Az érintett továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, a 2002/58/EK irányelv ellenére, tiltakozási jogát automatizált eszközökkel, műszaki specifikációk felhasználásával gyakorolhatja.
 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai jogalkotó által irányelvekben és rendeletekben biztosított joga arra, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonló módon jelentősen érinti. módon, ha a döntés (1) nem szükséges az érintett és a felelős közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az olyan uniós vagy tagállami jogszabály alapján megengedhető, amelyhez az érintett a felelős, és az ilyen jogszabályok megfelelő intézkedéseket írnak elő az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával hajtják végre. Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a B and B Kristály Bt. meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejezéséhez és a határozat megtámadásához való jogot. Ha az érintett az automatizált döntésekhez kapcsolódó jogait érvényesíteni kívánja, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.
 • i) Az adatvédelmi törvény értelmében a hozzájárulás visszavonásának joga Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van az európai irányelv és a rendeletadó által biztosított joggal, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Ha az érintett érvényesíteni kívánja a hozzájárulás visszavonásához való jogát, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő munkatársával.

11. A Facebook kiépítésére és használatára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A feldolgozásért felelős személy a Facebook cég összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozási hely, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati információkat közöljön. A Facebook többek között lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ha az érintett személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a személyes adatok feldolgozásáért felelős személy a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett és Facebook komponens (Facebook beépülő modul) integrált oldalának minden egyes lehívásakor a személy informatikai rendszerén lévő internetböngésző Az érintett Facebook-komponens automatikusan aktiválja, és a megfelelő Facebook-komponens ábrázolása letöltődik a Facebookról. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése megtalálható a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE címen. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Facebook tájékoztatást kap, hogy weboldalunk melyik aloldalát keresi fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookra, a Facebook minden alkalommal, amikor az érintett felkeresi a weboldalunkat, és a weboldalunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett weboldalunk melyik aloldalát keresi fel. Ezeket az információkat a Facebook komponens gyűjti össze, és az érintett személy Facebook-fiókjához rendeli hozzá. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook gombok valamelyikére, például a „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett megjegyzést fűz hozzá, a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához rendeli és eltárolja. személyes adatok.

A Facebook a Facebook komponensen keresztül mindig tájékoztatást kap arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk elérésével egyidejűleg bejelentkezett a Facebookba; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook-komponensre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné, hogy ezen információk ily módon továbbításra kerüljenek a Facebook felé, akkor a továbbítást úgy akadályozhatja meg, hogy a weboldalunk elérése előtt kijelentkezik Facebook-fiókjából.

A Facebook által közzétett adatkezelési szabályzat, amely a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oldalon érhető el, tájékoztatást ad a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. Ott elmagyarázzák azt is, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Emellett különféle alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel elnyomását a Facebook felé. Az ilyen alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebook felé történő adattovábbítás letiltására.

12. A Google AdSense bevezetésére és használatára vonatkozó adatvédelmi előírások

A feldolgozásért felelős személy a Google AdSense szolgáltatást integrálta ezen a webhelyen. A Google AdSense egy online szolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetések elhelyezését harmadik felek webhelyein. A Google AdSense egy olyan algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik felek webhelyein megjelenített hirdetéseket, amelyek megfelelnek az adott harmadik fél webhelyének tartalmának. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók érdeklődésen alapuló célzását, amely egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósul meg.

A Google AdSense összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdSense komponens célja a hirdetések integrációja weboldalunkon. A Google AdSense cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A cookie beállításával az Alphabet Inc. lehetővé teszi, hogy elemezze weboldalunk használatát. Minden alkalommal, amikor a feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, a feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett és a Google AdSense komponenst integrált weboldal egyes oldalai közül valamelyik megjelenik, az érintett személy informatikai rendszerén az internetböngésző automatikusan aktiválódik. a megfelelő Google AdSense komponens, hogy adatokat továbbítson az Alphabet Inc. részére online hirdetés és jutalékok kiegyenlítése céljából. E technikai folyamat részeként az Alphabet Inc. tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett személy IP-címéről, amelyeket az Alphabet Inc. többek között a látogatók és kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékkivonatok engedélyezésére használ fel. .

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Alphabet Inc. cookie-t helyezzen el az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már beállított süti bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

A Google AdSense úgynevezett nyomkövető pixeleket is használ. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amely webhelyekbe ágyazva lehetővé teszi a naplófájlok rögzítését és a naplófájl elemzését, amely lehetővé teszi a statisztikai értékelés elvégzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján az Alphabet Inc. láthatja, hogy az érintett megnyitott-e egy weboldalt, és mikor, és mely linkekre kattintottak az érintettek. A követési pixeleket többek között a webhely látogatóinak áramlásának értékelésére használják.

A megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és számlázásához szükséges személyes adatok és információk, amelyek az IP-címet is tartalmazzák, a Google AdSense-en keresztül kerülnek továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban található Alphabet Inc.-hez. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tároljuk és dolgozzuk fel. Az Alphabet Inc. ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

A Google AdSense részletes leírása ezen a linken található: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

13. Adatvédelmi szabályzat a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazására és használatára vonatkozóan

A feldolgozásért felelős személy a Google Analytics összetevőt (anonimizálási funkcióval) integrálta ezen a weboldalon. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és értékelése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan az érintett egy weboldalra érkezett (ún. hivatkozó), a weboldal mely aloldalait keresték fel, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A feldolgozásért felelős személy a “_gat._anonymizeIp” kiegészítést használja a webes elemzéshez a Google Analytics szolgáltatáson keresztül. Ezzel a kiegészítéssel az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha weboldalunkat az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes másik államból érik el.

A Google Analytics komponens célja, hogy elemezze a látogatói áramlást weboldalunkon. A Google a megszerzett adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, valamint a weboldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A cookie beállításával a Google elemezni tudja weboldalunk használatát. A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, a feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, és a Google Analytics komponenst integrált oldalak valamelyikének előhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén az internetböngésző automatikusan aktiválódik a megfelelő Google Analytics komponens, amely adatokat továbbít a Google-nak online elemzés céljából. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett személy IP-címéről, amelyeket a Google többek között a látogatók és kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékkivonatok engedélyezésére használ fel.

A süti olyan személyes adatok tárolására szolgál, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye és az érintett személy általi látogatási gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbadhatja ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t állítson be az érintett információtechnológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni és megakadályozni a Google Analytics által generált adatok gyűjtését a jelen weboldal használatával és ezen adatok Google általi feldolgozásával kapcsolatban. Ehhez az érintettnek le kell töltenie és telepítenie kell egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkről. Ez a böngészőbővítmény tájékoztatja a Google Analytics-et JavaScripten keresztül, hogy a webhelylátogatásokról semmilyen adat és információ nem kerülhet továbbításra a Google Analytics számára. A böngészőbővítmény telepítését a Google ellentmondásként értékeli. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményt a Google Analytics deaktiválásához. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy más, az ő befolyási körébe tartozó személy eltávolítja vagy deaktiválja, lehetőség van a böngészőbővítmény újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi szabályzatai a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/de.html címen találhatók. A Google Analytics részletesebb leírása ezen a linken található: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. A Google+ kiépítésére és használatára vonatkozó adatvédelmi előírások

A feldolgozásért felelős személy a Google+ gombot komponensként integrálta ezen a webhelyen. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat az interneten működtetett közösségi találkozási hely, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati információkat közöljön. A Google+ többek között lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Google+ üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, és a Google+ gombbal integrált weboldal egyes oldalainak minden egyes előhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén lévő internetböngészőt automatikusan kéri a a megfelelő Google+ gombot a megfelelő Google+ Letöltés gomb megjelenítéséhez a Google-tól. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google értesül arról, hogy az érintett személy weboldalunk melyik konkrét aloldalát keresi fel. A Google+-ról részletesebb információ a https://developers.google.com/+/ címen érhető el.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Google+-ba, a Google felismeri, hogy az érintett weboldalunk melyik aloldalát keresi fel minden alkalommal, amikor az érintett felkeresi a weboldalunkat, és a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt. Ezeket az információkat a Google+ gomb gyűjti össze, és a Google hozzárendeli az érintett személy megfelelő Google+-fiókjához.

Ha az érintett a weboldalunkba integrált Google+ gombok valamelyikére kattint, és ezzel Google+1-ajánlatot tesz, a Google ezeket az információkat az érintett személyes Google+ felhasználói fiókjához rendeli, és eltárolja ezeket a személyes adatokat. A Google tárolja az érintett személy Google+1-ajánlását, és az érintett személy által e tekintetben elfogadott feltételeknek megfelelően nyilvánosan elérhetővé teszi. Az érintett személy által ezen a webhelyen megadott Google+1-ajánlás ezután más Google-szolgáltatásokban is felhasználható más személyes adatokkal, például az érintett személy által használt Google+1-fiók nevével és a benne tárolt fotóval együtt. tárolása és feldolgozása történik például a Google keresőmotor keresőmotorjának, az érintett Google fiókjának vagy más helyeken, például weboldalakon vagy hirdetésekkel kapcsolatban. Ezenkívül a Google össze tudja kapcsolni a webhely látogatását a Google által tárolt egyéb személyes adatokkal. A Google ezeket a személyes adatokat a különböző Google-szolgáltatások fejlesztése vagy optimalizálása céljából is rögzíti.

A Google a Google+ gombon keresztül mindig tájékoztatást kap arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk meglátogatásával egyidejűleg be van jelentkezve a Google+-ba; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e a Google+ gombra vagy sem.

Ha az érintett nem akarja, hogy személyes adatait továbbítsák a Google-nak, úgy megakadályozhatja az ilyen továbbítást, ha kijelentkezik Google+-fiókjából, mielőtt meglátogatná webhelyünket.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi szabályzatai a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen találhatók. A Google +1 gombjával kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy címen találhatók.

15. Az Instagram telepítésére és használatára vonatkozó adatvédelmi előírások

A feldolgozásért felelős személy az Instagram szolgáltatás összetevőit integrálta ezen a webhelyen. Az Instagram egy olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformnak minősül, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fényképeket és videókat osszanak meg, és ezeket az adatokat más közösségi hálózatokon is továbbítsák.

Az Instagram szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett és egy Instagram komponens (Insta gomb) integrált oldalának minden egyes előhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén lévő internetböngésző az adott Instagram-komponens által automatikusan aktiválva a megfelelő komponens ábrázolása letöltődik az Instagramról. E technikai folyamat részeként az Instagram értesül arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát keresi fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik az Instagramba, az Instagram minden alkalommal felismeri, hogy az érintett melyik aloldalt keresi fel, minden alkalommal, amikor az érintett felkeresi a weboldalunkat, és a weboldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt. Ezeket az információkat az Instagram komponens gyűjti össze, és az Instagram hozzárendeli az érintett személy megfelelő Instagram-fiókjához. Ha az érintett a weboldalunkba integrált Instagram gombok valamelyikére kattint, az így továbbított adatok és információk az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjához kerülnek, és az Instagram tárolja és feldolgozza.

Az Instagram mindig az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett személy felkereste a weboldalunkat, ha az érintett személy a weboldalunk elérésével egyidejűleg bejelentkezett az Instagramba; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett rákattint-e az Instagram-komponensre vagy sem. Ha az érintett nem akarja, hogy ezek az információk az Instagram számára továbbításra kerüljenek, úgy megakadályozhatja az átvitelt, ha kijelentkezik Instagram-fiókjából, mielőtt hozzáférne a weboldalunkhoz.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen található.

16. A Matomo telepítésére és használatára vonatkozó adatvédelmi előírások

A feldolgozásért felelős személy a Matomo összetevőt integrálta erre a weboldalra. A Matomo egy nyílt forráskódú webelemző szoftvereszköz. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és értékelése. Egy webelemző eszköz többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan az érintett egy weboldalra érkezett (ún. hivatkozó), hogy a weboldal mely aloldalait keresték fel, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A szoftver a feldolgozásért felelős személy szerverén működik, az adatvédelmi törvény szerint érzékeny naplófájlokat kizárólag ezen a szerveren tároljuk.

A Matomo komponens célja a látogatói áramlás elemzése a weboldalunkon. A feldolgozásért felelős személy a megszerzett adatokat és információkat többek között a jelen weboldal használatának értékelésére használja fel, hogy online jelentéseket állítson össze, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket.

A Matomo cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A cookie beállítása lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük weboldalunk használatát. Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes oldalai közül valamelyik megjelenik, az érintett személy informatikai rendszerében lévő internetböngészőt a Matomo komponens automatikusan felszólítja, hogy adatokat továbbítson szerverünkre online elemzés céljából. Ennek a technikai folyamatnak a részeként megismerjük a személyes adatokat, például az érintett IP-címét, amelyeket többek között a látogatók és kattintások eredetének nyomon követésére használunk.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye és a webhelyünk látogatásának gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, ezek a személyes adatok, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbításra kerülnek szerverünkre. Ezeket a személyes adatokat mi tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná azt is, hogy a Matomo cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Matomo által már beállított süti bármikor törölhető internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van kifogásolni és megakadályozni a Matomo által generált és a jelen weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtését. Ehhez az érintettnek be kell állítania a „Do Not Track” beállítást a böngészőjében.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelésért felelős személy weboldalát az érintett már nem tudja teljes mértékben használni.

További információk és a Matomo vonatkozó adatvédelmi szabályzata a https://matomo.org/privacy/ oldalon található.

17. Az adatfeldolgozás jogalapja

6. cikk I lit. a DS-GVO szolgálja cégünket jogalapként olyan feldolgozási műveletekhez, amelyekhez meghatározott feldolgozási célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például az áruszállításhoz vagy más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelési műveletek esetében, az adatkezelés a GDPR 6. cikkének I b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely személyes adatok kezelését írja elő, például adókötelezettség teljesítése, az adatkezelés a GDPR 6. cikk I c) pontján alapul. Ritka esetekben a személyes adatok kezelése az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében válhat szükségessé. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérül a cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek kellene továbbítani. Ekkor a feldolgozás a GDPR 6. cikkének I. szakaszának d) pontján alapulna. Végső soron a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikkének f) pontján alapulhatnak. Azon adatkezelési műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés társaságunk vagy harmadik személy jogos érdekének védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai érintettek nem érvényesülnek. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra, mert ezeket az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. E tekintetben arra az álláspontra helyezkedett, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett a felelős személy ügyfele (DS-GVO, 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

18. Az adatkezelő vagy harmadik fél feldolgozáshoz fűződő jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikkének f) pontján alapul, jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk érdekében végezzük.

19. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamának kritériuma a mindenkori törvényben előírt megőrzési idő. A határidő lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, feltéve, hogy már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötés kezdeményezéséhez.

20. A személyes adatok megadására vonatkozó törvényi vagy szerződéses követelmények; A szerződés megkötésének szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ellátás elmaradásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adójogszabályok), vagy szerződéses szabályozásból is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ). Néha szükséges lehet egy szerződés megkötése, hogy az érintett személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, amelyeket ezután nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat megadni számunkra, ha társaságunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg. Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot egyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon tisztázza az érintettel, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége és ennek következményei lennének, ha a személyes adatokat nem adnák meg.

21. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

A Willing & Able jogi rendszert is kifejlesztették szakértői fejlesztették ki, akik a GDPR hatásvizsgálati . Az adatvédelmi nyilatkozat generátor szövegeit Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero és Christian Solmecke ügyvéd készítette és publikálta.